Pojadę, choćby nie wiem co się zdarzyło. (Sentence Note)

choćby nie wiem = phrase = literally, even if I do not know = no matter …