Pogódź się z tym. (Sentence Note)

  • pogodzić ‑dzę ‑dzisz ‑godź pf = to reconcile.
  • & się +z+Instr = to become reconciled to, to accept