Pogodę przewiduje się naukowo.

  • przewidzieć ‑dzę ‑dzisz pf, impf przewidywać ‑duję ‑jesz = to foresee, predict, forecast, anticipate, envision
  • & się = to be predicted
  • naukowy aj scientific. adv naukowo - scientifically