Pogoda szaleje w tym roku.(Sentence Note)

Note: szaleć (-leję -jesz) (impf), (pf) oszaleć = to go crazy, go berserk, rage, be in frenzy. za+Instrumental = be crazy about