Pogarsza się.

  • pogorszyć ‑szę ‑szysz pf, impf pogarszać = to make worse, aggravate.
  • & się = to get worse, worsen, deteriorate, degenerate