Podziel ciasto na was oboje.

  • podzielić ‑lę ‑lisz pf, impf podzielać = to divide, share