Podróże kształcą w sposób wyjątkowy.

kształcić ‑cę ‑cisz impf = to instruct, educate, broaden (horizons/the mind) /// ~ się = to be formed, educated, cultivated (people)