Podpisałaś zeznania.

  • zeznanie n.noun = a testimony, (legal) evidence. złożyć zeznanie = to give evidence