Podpalił własny dom.

-podpalić ‑lę ‑lisz pf, impf podpalać = to set on fire, ablaze, singe