Podobno jego nowa powieść oparta jest na własnych doświadczeniach.

  • oparty aj = based +na+L on