Podobno czerwone wino jest lepsze do mięsa niż białe.

  • podobno adv = supposedly, reportedly, apparently
1 Like