Podejrzany jest uzbrojony i niebezpieczny. (Sentence Note)

  • uzbrojony (adj) = armed
  • uzbroić (-broję -broisz -brój) (pf), (impf) uzbrajać (w + Acc) = to arm (with). + się arm oneself
  • zbroić (zbroję zbroisz zbrój) (impf) = to arm, outfit, install utilities. + się = to arm o.s.
  • rozbroić (-broję -broisz -brój) (pf), (impf) rozbrajać = to disarm, defuse
  • dozbroić (broję -broisz) (pf), (impf) dozbrajać = to arm (additionally)
  • nabroić (-broję -broisz -brój) (pf) = to do mischief
  • broń (f noun) (broni) = weapon, arms
  • obrońca (mp noun) = defender, advocate, barrister (female = obrończyni)