Podejdź tu i mi pomóż.

English Translation

Come here and help me.

podejść ‑jdę ‑dziesz podszedł podeszła podeszli pf / impf podchodzić ‑dzę ‑dzisz podchodź do+G = to approach, draw near to

1 Like