Podczas rozmowy z nim, stwierdziłem, że jest zmartwiony, ale przyjazny. (Sentence Note)

stwierdzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf stwierdzać = to ascertain

1 Like