Podarła list po przeczytaniu.

drzeć drę drzesz drzyj darł impf, pf podrzeć = to tear