Podałem dzieciom ich posiłek.

  • ] podać ‑dam ‑dasz ‑dadzą ‑daj pf, impf podawać ‑daję ‑jesz -dawaj = hand, serve, pass (ball, meal, medicine, etc).
  • & się+za+A = to impersonate (to pass oneself off as)