Pod żadnym pozorem nie wolno mu tego dotykać.(Sentence Note)

Pod żadnym pozorem = phrase = Under no circumstance(s)