Poczuł nagły przypływ pewności siebie. (Sentence Note)

  • przypływ mi.noun = 1] an onrush (of emotions). 2] a high tide