Poczekajmy, aż deszcz ustanie.

  • ustanie n.noun = a cessation, a stop, an arrest (e.g. cardiac, pulse)
  • ustać 1] ustanę ‑niesz pf, impf ustawać ustaję ‑jesz ustawaj = to cease
  • ustać 2] ustoję ustoisz ustój pf = to stay standing