Pocimy się w tym upale.

pocić się ‑cę ‑cisz impf, pf spocić się = to perspire, sweat