Pociągi jeżdżą według rozkładu jazdy. (Sentence Note)

rozkład (mi noun) = 1] layout. 2] schedule, timetable. 3] decay, decomposition