Pociąg był opóźniony, ponieważ był wypadek.(Sentence Note)

  • opóźniony (adj) = late, delayed, behind schedule, retarded
  • opóźnić (-nię -nisz) (pf), (impf) opóźniać delay. ~ się be delayed
  • spóźnić się (-nię -nisz) (pf), (impf) spóźniać się na+Acc = be late for
  • spóźniony (adj) = late, tardy, delayed, belated
  • spóźnienie (noun) = late arrival, tardiness, delay
  • spóźnialstwo (noun) = tardiness