Po zjedzeniu obiadu była gotowa do wyjścia.

zjedzenie n.noun = a partaking / (an) eating