Po trzech godzinach dyskusji nie doszliśmy do niczego.

  • dojść dojdę -dziesz dojdź doszedł doszła doszli (pf), (impf) dochodzić -dzę -dzisz dochodź do+G = come to, arrive at, reach, accomplish, make an impression on.
  • & do wniosku = to conclude