Po śmierci ojca przejął rodzinny interes. (Sentence Note)

Note: przejąć (przejmę -miesz) (pf), (impf) przejmować (-muję -jesz przejmują) (transitive) = take over, take possession of. ~ się (+Instrumental) be overly concerned (about)