Po prostu nie lubię zostawać z tyłu. (Sentence Note)

zostać (-stanę -niesz) (pf), (impf) zostawać -(staję -jesz) = 1) stay, remain, be left, be left behind
2) + Instrumental = become (Zostawiłem lekarzem = I became a Doctor).
3) As passive auxiliary = get, be. Zostawiłam zwolniony = I got fired