Po pierwsze, musimy uporać się z tym problemem. (Sentence Note)

  • uporać się (-am -asz) (pf) z + Instrumental = to struggle successfully with, to cope with, to deal with, to tackle
1 Like