Po czyjej jesteś stronie? (Sentence Note)

czyj (pronoun adj) czyja czyje = whose