Po co się tak kłopotać?

kłopotać ‑poc(z)ę ‑c(z)esz impf, pf zakłopotać = 1] inconvenience/trouble/bother 2] worry . /// (intrans) + się = be worried o+A about