Po co komu szklanka, jeśli nie ma się czego do niej nalać?

  • nalać ‑leję ‑jesz pf, impf nalewać = to pour (tea, etc)
  • Po co komu = what’s the point (of), why have