Płaszcz o którym opowiadała, że chciał kupić był bardzo drogi. (Sentence Note)

  • opowiedzieć ‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą pf, impf opowiadać = to tell, narrate, recount