Płakała i płakała, lecz nikt nie przyszedł jej pocieszyć.(Sentence Note)

  • pocieszyć -szę -szysz (pf), (impf) pocieszać = to cheer up, console.
  • & się = console oneself