Piwo jest warzone ze słodu.

warzyć ‑rzę‑rzysz impf = to boil, brew