Piszę, by wyrazić swoje niezadowolenie.

  • niezadowolenie n.noun = dissatisfaction, discontent, displeasure