Pisarz ze mnie żaden.

  • ze mnie żaden = phrase = I’m not much of a …, I’m a terrible …