Pies odróżnia czerń od bieli.

  • czerń f.noun usually singular 1] black, blackness, blacking, inkiness. 2] (arch) sable
  • biel f.noun = white, whiteness