Pies był umierający.

  • umierający aj = dying, doomed, moribund
  • as a noun = the dying.
  • umierający mówią prawdę = phrase = lit. the dying speak the truth = dying men speak the truth