Pieniądze to źródło wszelkiego zła. (Sentence Note)

wszelki (pronoun adjective) = any, every, all sort of