Pieniądze to ostatnia rzecz, której pragnie. (Sentence Note)

  • pragnąć -nę -niesz (impf), (pf) zapragnąć +Genitive = to desire, crave
  • pragnienie (noun) = a craving, desire, wish, thirst
  • upragnienie (noun) (normally used in a phrase) = z upragnieniem = with a longing
1 Like