Patty skończyła pisać list do przyjaciół mieszkających w Kanadzie.

mieszkający = adj = resident, living