Patrząc teraz na nasze czasy studenckie, wydaje się, jakby to było sto lat temu.

  • studencki aj of student (e.g. student discount)