Papier płonie łatwo. (Sentence Note)

  • płonąć ‑nę ‑niesz impf, pf spłonąć = to burn, blaze, flare. pf burn down