Pan White jest człowiekiem rozsądku. (Sentence Note)

  • rozsądek (-dku) (mi noun) = (good) sense, reason, judgement
  • rozsądny (adj) = wise, intelligent, judicious, sensible. (adv) rozsądnie
  • rozsądzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) rozsądzać = to adjudicate