Pamiętam, jak Cię widziałem w ubiegłym roku. (Sentence Note)

  • ubiegły = (adj) = last, past (month, etc)