Palenie wpłynęło na jego zdrowie.

wpłynąć -nę -niesz (pf), (impf) wpływać -am -asz = 1] sail, swim, flow into. (figuratively) arrive. 2] na + Acc = influence, have an effect on