Padało trzy dni pod rząd. (Sentence Note)

  • rząd 1] rzędu mi = row, rank, tier, (biological) order
  • rząd 2] mi = government. plural = rule, reign
  • pod rząd = phrase = in a row
1 Like