Otworzyła okno, mimo że powiedziałem jej, żeby tego nie robiła.(Sentence Note)

  • otworzyć -rzę -rzysz otwórz otwarł otwarto (pf), (impf) otwierać (trans) = to open, unlock.
  • & się (intransitive) = to open e.g Nasz kraj zaczyna otwierać się na świat = Our country is beginning to open itself to the world.