Otwórz drzwi i wpuść kota.

wpuścić wpuszczę ‑ścisz pf, impf wpuszczać = to let in