Oszustwem jest zaczynać biec przed innymi. (Sentence Note)

  • oszustwo (n noun) = a deceit. (colloq) a ripoff