Oszczędź mi szczegółów. (Sentence Note)

Note: oszczędzić -(dzę -dzisz oszczędź) (pf), (impf) oszczędzać +D, +A/+G = conserve, save, economize, spare.

  • oszczędź mi = spare me (don’t tell me everything, I just want to know the basic facts)